Program:
1. Jak motywować uczniów?
2. Najpierw jasne reguły gry – reguły nauczyciela.
3. Cele nauczycieli a cele jednostkowe uczniów – analiza SMART a motywacja uczniów.
4. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.  Determinanty zadowolenia uczniów.
5. Motywowanie przez zaspokajanie potrzeb. Koncepcje motywacji Herzberga i Maslowa.
6. Motywowanie przez delegowanie zadań.
–Wydawanie poleceń.
–Rozmowa o zadaniu.
7. Motywowanie poprzez udzielanie informacji zwrotnej.
8. Kontrola czyli rozmowa o wynikach.
–Wyjaśnianie, dopytywanie .
–Rozmowa oceniająca.
–Nagradzanie i karanie.
9. Style motywowania. Zależności między stylem kierowania nauczyciela, a typem motywacji uczniów.
10. Wiedza o uczniu a skuteczność motywowania.
–Pytania – narzędzie poznania .
–Typ ucznia a determinanty motywacji: zmiany i utrwalanie pożądanych nawyków – metody postępowania.
–Typy uczniów a dobór motywatorów.
–Symulacje rozmów.

 

Czas trwania szkolenia:6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa

 

Koszt udziału w sieci:  250 zł od osoby

 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa w spotkaniu sieci.