SZKOLENIAOTWARTE iStock 000042204448XXXLarge

 

 

 

 

 

 

 

  • Organizacja nadzoru pedagogicznego i pracy placówki – warsztat dyrektora /zobacz program/
  • Nowelizacja statutów szkoły, przedszkola i innych placówek. Wewnątrzszkolny system prawa w świetle zmian w systemie oświaty /zobacz program/
  • Jak zbudować ciekawy i zgodny z Prawem Oświatowym program profilaktyczno wychowawczy? /zobacz program/
  • Cudzoziemcy w szkole /zobacz program/
  • Uczeń w sytuacji traumatycznej - rola nauczyciela i dyrektora placówki /zobacz program/
  • Arteterapia – nowoczesne metody pracy z dzieckiem w przedszkolu /zobacz program/
  • Warsztaty protokołowania zebrań rad pedagogicznych /zobacz program/
  • Przedszkole wobec wyzwań współczesnej rodziny. Doradztwo, wsparcie i interwencja /zobacz program/
  • Rodzic roszczeniowy – metody współpracy i radzenia sobie z „trudnym” rodzicem /zobacz program/
  • Ochrona danych osobowych w szkole /zobacz program/

 

 

     kalendarz KALENDARZ SZKOLEŃ                                       notatnikFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  na szkolenia otwarte w wersji: pdf / word

 

katalog www

         

                 Katalog Szkoleń RODN 2017/2018