SZKOLENIAOTWARTE iStock 000042204448XXXLarge

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Wdrożenie RODO w sektorze oświaty. Aspekty praktyczne /zobacz program/
  • Nowa Podstawa Programowa jako fundamentalny dokument w planowaniu pracy nauczyciela  /zobacz program/
  • Prawo oświatowe – zmiany w roku szkolnym 2017/2018  /zobacz program/
  • Kierunki polityki  oświatowej 2017/2018. Doradztwo zawodowe  /zobacz program/
  • Kierunki polityki  oświatowej 2017/2018. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – planowanie pracy  /zobacz program/
  • Podniesienie jakości edukacji matematycznej – Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki  /zobacz program/
  • Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. Szkoła wobec agresji uczniów – zasady odpowiedzialności prawnej uczniów  /zobacz program/
  • Bezpieczeństwo w Internecie – świadomość społeczna  /zobacz program/
  • Zmiany w ustawie karta  nauczyciela od 2018 r. Zmiana statusu zawodowego nauczycieli  /zobacz program/

 

     kalendarz KALENDARZ SZKOLEŃ                                       notatnikFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: pdf / word

 

RODN okładka

         

         OFERTA Szkoleń RODN 2018/2019