Zapraszamy nauczycieli na szkolenia.

Zapraszamy nauczycieli na szkolenia.

CZYTAJ WIĘCEJ
Aktualna oferta szkoleń.

Aktualna oferta szkoleń.

Aktualna oferta szkoleń.

Aktualna oferta szkoleń.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w Bydgoszczy.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w Bydgoszczy.

CZYTAJ WIĘCEJ
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

Czytaj więcej →
SIECI WSPÓŁPRACY I DOSKONALENIA - SZKOLENIA OTWARTE

SIECI WSPÓŁPRACY I DOSKONALENIA - SZKOLENIA OTWARTE

Czytaj więcej →
PROJEKTY W RAMACH DZIAŁANIA 3.5 POKL

PROJEKTY W RAMACH DZIAŁANIA 3.5 POKL

Czytaj więcej →

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1.      Przybliżenie elementów myślenia naukowego  i sposobów ich wprowadzania do pracy z uczniem. 

 

Program:

1.      Planowanie procesu dydaktycznego wykorzystującego ćwiczenia rozwijające:

·        rozumowanie indukcyjne,

·        rozumowanie dedukcyjne,

·        myślenie metaforyczne.

 

Metody:

Wykład, prezentacja multimedialna, praca w grupie.

 

Prowadzący: 

Trener, wieloletni praktyk. Prowadzi warsztaty, seminaria i konferencje. Autorka i współautorka wielu publikacji. Specjalista w takich kompetencjach, jak: kształtowanie umiejętności inter- i intrapersonalnych, ponadprzedmiotowych,  samoocena jako wspieranie ucznia w jego rozwoju i samodzielności w zdobywaniu wiedzy, nauczanie alternatywne, indywidualizacja nauczania, techniki nauczania i uczenia się, konstruowanie programów dydaktycznych.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.