PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

CZYTAJ WIĘCEJ
BEZPŁATNE SZKOLENIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

BEZPŁATNE SZKOLENIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

CZYTAJ WIĘCEJ
Aktualna oferta szkoleń.

Aktualna oferta szkoleń.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

Czytaj więcej →
SIECI WSPÓŁPRACY I DOSKONALENIA - SZKOLENIA OTWARTE

SIECI WSPÓŁPRACY I DOSKONALENIA - SZKOLENIA OTWARTE

Czytaj więcej →
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE

Czytaj więcej →

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1.      Przybliżenie elementów myślenia naukowego  i sposobów ich wprowadzania do pracy z uczniem. 

 

Program:

1.      Planowanie procesu dydaktycznego wykorzystującego ćwiczenia rozwijające:

·        rozumowanie indukcyjne,

·        rozumowanie dedukcyjne,

·        myślenie metaforyczne.

 

Metody:

Wykład, prezentacja multimedialna, praca w grupie.

 

Prowadzący: 

Trener, wieloletni praktyk. Prowadzi warsztaty, seminaria i konferencje. Autorka i współautorka wielu publikacji. Specjalista w takich kompetencjach, jak: kształtowanie umiejętności inter- i intrapersonalnych, ponadprzedmiotowych,  samoocena jako wspieranie ucznia w jego rozwoju i samodzielności w zdobywaniu wiedzy, nauczanie alternatywne, indywidualizacja nauczania, techniki nauczania i uczenia się, konstruowanie programów dydaktycznych.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.