Integracja zespołu nauczycielskiego | Szkolenia pedagogiczne - dla nauczycieli, dyrektorów szkół, rad pedagogicznych - nowa podstawa programowa Szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów szkół, rad pedagogicznych, szkolenia pedagogiczne, nowa podstawa programowa

  

      


   

	


 

 

  

  

Integracja zespołu nauczycielskiego

Adresaci szkolenia:

Rada Pedagogiczna.

 

Cele: 

1.      Poznanie się nauczycieli.

2.      Budowanie pozytywnych relacji.

3.      Tworzenie wzajemnego zaufania.

 

 Program: 

1.      Rozgrzewki dramowe – lodołamacze.

2.      Logotypy – przygotowanie swojego logotypu i przedstawienie na forum.

3.      Rozgrzewki dramowe integrujące.

4.      Śmieszna improwizacja.

5.      Zabawy dramowe – integracja, zaufanie.

6.      Pozytywy na dłoni.

 

Metody:

Drama (rozgrzewki, śmieszna improwizacja), praca indywidualna, praca w parach i grupach.

 

Prowadzący: 

Szkolenie poprowadzi pedagog, trenerka, psychoterapeutka. Absolwentka Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz rocznego kursu Dramy Stosowanej w Exeter University. Psychoterapeutka integrująca w trakcie szkolenia w  Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS. Ukończyła roczny staż pracy z grupą organizowany przez Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci". Wykorzystuje dramę stosowaną do prowadzenia zajęć z inteligencji emocjonalnej i interpersonalnej, kreatywności, profilaktyki stresu, praw człowieka. Prowadziła warsztaty z dziećmi w świetlicy socjoterapeutycznej w Warszawie; z młodzieżą (dziećmi ulicy) w Permie, Rosji; z dziećmi z centrum terapeutycznego w Denver, USA, w trakcie ponad rocznej tam pracy; z członkami NGO'sów w ramach programu "Młodzież w działaniu" na temat praw człowieka; ze studentami. Obecnie pracuje jako pedagog w zespole szkół podstawowej i gimnazjum w Warszawie. W STOP-KLATCE współprowadziła Szkołę Dramy Stosowanej, jest trenerką w projekcie Dramowej Akademii Wolontariackiej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.