PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

CZYTAJ WIĘCEJ
BEZPŁATNE SZKOLENIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

BEZPŁATNE SZKOLENIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

CZYTAJ WIĘCEJ
Aktualna oferta szkoleń.

Aktualna oferta szkoleń.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

Czytaj więcej →
SIECI WSPÓŁPRACY I DOSKONALENIA - SZKOLENIA OTWARTE

SIECI WSPÓŁPRACY I DOSKONALENIA - SZKOLENIA OTWARTE

Czytaj więcej →
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE

Czytaj więcej →

Adresaci szkolenia:
Rady Pedagogiczne.

 

Cele:
1. kształtowanie umiejętności otwartego, ale nie agresywnego sposobu wyrażania własnych opinii i potrzeb,
2. poznanie czynników wpływających na  budowania i utrzymywanie pozytywnych relacji,
3. nauka tego, jak reagować na krytykę – demaskować aluzje,
4. jak mówić „nie” bez poczucia winy i obrażania innych,
5. jak umiejętnie i właściwie wyrażać swoje opinie i uczucia,
6. wspieranie własnego rozwoju w ramach bycia asertywnym.

 

Program:
1.  Asertywność i warunki jej istnienia:
•    Prawa asertywności, a skuteczność i jakość relacji,
•    Typy zachowań – rywalizacja, uległość, partnerstwo,
•    Ciało i umysł –spójny język asertywności,
•    Moja własna mapa asertywności – autodiagnoza.
2. Budowanie postawy asertywnej w kontaktach interpersonalnych:
•    Świadomość własnych zachowań,
•    Wewnętrzny krytyk – jak sami ograniczamy własną asertywność,
•    Postawa „Dorosłego” w analizie transakcyjnej.
3. Asertywność, jako  styl komunikacji wyrażający szacunek dla wszystkich stron procesu komunikacji:
•    Struktury językowe wypowiedzi asertywnych,
•    Zamiana ocen na opinie - komunikat „JA”,
•    Konstruktywna krytyka – rzetelna informacja zwrotna,
•    Nie mów „TAK”, gdy chcesz powiedzieć „NIE”,
•    Jak reagować na manipulację,
•    Wyrażanie uczuć pozytywnych, przyjmowanie pochwał,
•    Wyrażanie próśb i oczekiwań w jasny i bezpośredni sposób,

 

Metody:
Zajęcia obejmują wykład oraz trening oparty na technikach pracy z grupą: ćwiczenia, dyskusja moderowana, kwestionariusze, analiza przypadku, symulacje, warsztat.

 

Prowadzący:
Szkolenie poprowadzi trener i konsultant z kilkunastoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w obszarach związanych z psychologią, zarządzaniem, HR i rozwojem umiejętności osobistych. Psycholog, certyfikowany coach ICC oraz doradca zawodowy. Ponadto absolwentka Zarządzani Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej oraz doktorantka studiów Ekonomiczno – Społecznych w SGH w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w pionie ZZL w międzynarodowej korporacji, w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych, oraz prowadząc własną firmę. Prowadzi autorskie szkolenia, warsztaty i wykłady kierowane dla klientów z różnych branż, zróżnicowanych grup zawodowych na różnych poziomach kompetencji.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.
 

Termin: do ustalenia.
 

Miejsce: do ustalenia.
 

Koszt: do ustalenia.