kierunki

 

 

 

Oferta RODN odpowiadająca podstawowym kierunkom realizacji polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2013/2014.

 

 

 

 

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty!

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało podstawowe kierunki realizacji polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2013/2014.

RODN przygotował dla Państwa pełną ofertę szkoleń podejmującą tematykę określoną przez MEN.

Podstawowe kierunki realizacji polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2013/2014:

 

 

Proponowane tematy szkoleń RODN:

 • Dziecko gotowe do szkoły
 • Na drodze ku samodzielności edukacyjnej
 • Wsparcie rozwoju dziecka nieśmiałego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolenego
 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego

 

 

Proponowane tematy szkoleń RODN:

 • Socjalizacja i reedukacja uczniów zniechęconych do nauki jako strategia szkoły na poprawę efektów kształcenia
 • Sposoby podnoszenia jakości kształcenia w efektywnej szkole ponadgimnazjalnej
 • Systemowe podnoszenie jakości zespołowej pracy nauczycieli szkoły w zakresie zarządzania wiedzą i doświadczeniem pracowników. Jak przebiega proces budowania systemu kierowania zespołami rady pedagogicznej
 • Współpraca z rodzicami jako strategia szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia - szkolenie dla nauczycieli

 

 

Proponowane tematy szkoleń RODN:

 • Dbałość o bezpieczeństwo psychiczne uczniów na każdnym etapie kształcenia. Czyli jak wspomagać rozwój każdego ucznia przez diagnozę możliwości i uzdolnień, zmotywowanie go do pracy i wysiłku, w celu osiągnięcia przez niego sukcesu edukacyjnego. Systemowe podnoszenie jakości pracy nauczycieli i szkoły
 • Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów
 • Wzmacnianie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych
 • Zdrowie ucznia jako kluczowy czynnik jego rozwoju psychofizycznego

 

 

Proponowane tematy szkoleń RODN:

 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia - praktyczne wskazania do pracy z uczniem dysfunkcyjnym
 • Dziecko niepełnosprawne w szkole ogólnodostępnej - budowanie klimatu akceptacji, zrozumienia i integracji wśród zdrowych rówieśników
 • Dziecko z niepełnosprawnością pokarmową oraz z chorobą przewlekłą w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej - znaczenie wsparcia dietetycznego dzieci z chorobami, które modyfikują zachowanie w tym ADHD, autyzm i jego spektrum, depresja
 • Niepełnosprawni wśród sprawnych