Aktualności

RODN bez tła

Informujemy, że  Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli otrzymał akredytację, zgodnie z zapisami art. 320 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.

 

Czytaj więcej...

Beznazwy 1

 

 

WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW
według ogólnopolskiego programu edukacyjno-wychowawczego

 

 

Czytaj więcej...