Adresaci szkolenia:

nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych

 

Cele:
doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania metod pracy wspierających naturalne procesy uczenia się.

 

Program:

Sesja 1.
Temat:  Neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się.
Cel:  pogłębienie wiedzy dotyczącej najnowszych badań z zakresu funkcjonowania mózgu
Treści kształcenia:
- jak uczy się mózg,
- neurony lustrzane
- mózg jako organ społeczny
- materiały dydaktyczne a efektywność nauczania
- kryteria selekcji informacji
Sesja 2.
Temat Wybrane metody nauczania przyjazne mózgowi
Cel: rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem świadomego dobierania metod pracy do stymulowania naturalnych  procesów uczenia się.  
Treści kształcenia:
- głębokość przetwarzania informacji a taksonomia Blooma,
- materiały dydaktyczne a efektywność nauczania
- kryteria selekcji informacji
- nauczanie pytajne
- multitasking a metody nauczania

Osiągnięcia – uczestnik:
świadomie planuje proces uczenia się zgodnie z założeniami neurodydaktyki

 

Metody:

Zajęcia są prowadzone warsztatowo. Uczestnicy przez cały czas doświadczają różnych metod, technik pracy, aby zaobserwować swoje zaangażowanie w proces uczenia się  i w ten sposób wzbudzić refleksję dotyczącą przydatności prezentowanych metod w proces uczenia się. Przewiduje się wykorzystanie prezentacji multimedialnej, mini wykładu, symulacji, pracy w grupach.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
Trener, Coach Praktyk Europen Quality Award przy European Mentoring  and Coaching Council, tutor, mentor, konsultant WOM, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie , ekspert w programie ORE ds. rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich  rad pedagogicznych, wojewódzki ekspert przedmiotowy w zakresie historii i edukacji obywatelskiej, współautor Krajowego Systemu Wspierania Zdolności i Talentów CODN/ORE Warszawa,  autorka Przewodnika dla nauczyciela – Historia wyd. Operon, autorka i realizatorka programów szkoleń dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniem zdolnym, coachingu, tutoringu, samorządu uczniowskiego, edukacji filmowej, wielokulturowej, ,międzykulturowej i regionalnej, globalnej, antydyskryminacyjnej.